Osiris - Első rész

A "The Curse" (Az átok) című epizódban a közönség egy új veszélyforrást ismerhet meg a visszatért és bosszúra szomjas Ozirisz isten személyében. Ezzel az új résszel együtt az egyiptomi mitológia összes főbb alakját bevonták a sorozatba. Nem meglepő, hogy a sorozat igényeihez igazítva Osiris jellemét átdolgozták, és gonosz goa'ulddá változtatták.

Végül is, az SG csapatok - legalábbis elméletben - a hamis egyiptomi istenek nagy százalékát megölték. Sajnos, a mitológiai részletek nagy része elveszik Ozirisz alakjának a Stargate mítoszra alkalmazása közben.

A mitológiában Ozirisz és királynője, Ízisz elsősorban jó istenként ismeretesek. Mikor Ozirisz az emberi, halandó világban élt, királyként uralkodott. Az ősi egyiptomi nép elfogadta őt királyaként. Posztjának szimbólumai a (sorozatban is helyesen ábrázolt) korona, pásztorbot és csép. Felesége, Izisz segítségével ő adta a civilizációs és mezőgazdasági ismereteket az ősi egyiptomiaknak (Ízisz vadul burjánzó árpát és búzát talált a földeken); azelőtt az emberek civilizálatlan kannibálok voltak.

Egyiptom civilizálódásával Ozirisz, végtelen bölcsességében úgy határozott, megteremti ugyanezt a szomszédos országokban és a világ többi részén is. Távollétében felesége, Ízisz volt az ő egyiptomi helytartója. Ennek eredményeképp Ozirisz élvezni kezdte saját irigylésre méltó hírnevét. Híre elterjedt, ez pedig Széth-ben éktelen féltékenységet ébresztett, mivel ő is hasonlóra vágyott.

Bonyolult tervet eszelt ki Széth - épített egy csodás dobozt, egy ébennel és elefántcsonttal ékített ládát, és fogadást adott Ozirisz újabb átformált területe, Etiópia tiszteletére. Sokan megcsodálták a láda kidolgozását, és versenyt hirdettek - aki éppen belefér, megtarthatja magának. Bár elsőre tétovázott, Ozirisz végül belefeküdt a ládába, és mielőtt bármit tehetett volna, Széth és összeesküvő bűntársai (akik közül sok részt vett az ünnepségen) elrohantak vele, leszögelték a láda fedelét, majd forró ólomba foglalták, megfojtva ezzel a nagy királyt.

A ládát ezek után a Nílusba dobták, ám valamiféle csodának köszönhetően az partra vetette egy közeli partszakaszon, ahol azon nyomban kinőtt egy fa, törzsébe zárva a ládát.

A fa elképesztő méretűre nőtt, és felkeltette a közeli város, Biblosz királyának figyelmét. Elrendelte a fa kivágását, hogy annak törzsét a főterme díszes oszlopaként állítsa. A történet Íziszel folytatódik, aki tudomást szerzett Ozirisz haláláról, majd férjét síratva a test keresésére indult. Végül, kalandok sorát élve meg, meglelte őt és kiszabadította testét börtönéből. Mikor sikerült némi életet lehellnie férjébe, Ízisz madárrá változott, és Ozirisz magját véve életet adott Hórusznak.

Később, egy éjszakai vadászat folyamán Széth szerencsésen megleli az Ozirisz testét tároló ládát. Hogy biztos lehessen benne, többé nem talál rá senki, Széth szétvágta a testet, darabjait pedig szétszórta Egyiptomban. Ízisz ismét hosszú útra indult, hogy megtalálja férje testének darabjait. Minden helyszínen, ahol meglelete a test egy darabját, a rész viaszból készült másolatát maga után hagyta hogy a papok imádhassák.

Egyetlen darabját nem találta meg Ízisz - a hímvesszőjét, melyet valószínűleg a Nílus egyik hala falt fel.

Miután a test másodszorra is meglett, Ízisz és Nephthüsz, Széth felesége megsíratták a halott királyt. A mennyekben eközben Rá istenben sajnálat ébredt, és két másik istent, Anubisz-t és Toth-ot küldte, hogy segítsenek összerakni és mumifikálni Ozirisz testét. A monda egyes variációban Hórusz is segédkezett nekik.

Fehér vászonba csavarták és szarkofágba helyezték Oziriszt, majd Ízisz héjává változott és szárnyaival életet lehellt a testbe. A feleszmélt Ozirisz hatalma a halandók világában véget ért, így fia, Hórusz segítségével eltávozott az Alvilágba, ahol új célokat szolgált. Az Alvilág urává és bírájává vált. Ahogy a "Halottak Könyve" részletesen leírja, Ozirisz elnököl a tanácsban, mely arról dönt, érdemes-e rá a lélek, hogy belépjen a túlvilágra.

A következő cikkben a "The Curse" című epizód és a mitológia kapcsolatát tárgyaljuk. Túl sok gond merül fel az epizóddal kapcsolatban ahhoz, hogy itt teljesen feltárjuk. Összesítve, a sorozat rendezése jó munka, de nem áll egyenes arányban az idővel, amit a történetek írására fordítanak.

Fordította: Kendra