Osiris - Második rész

A "The Curse" (Az átok) című epizódban semmi sem szerepelt, ami az eredeti Ozirisz és Ízisz mitológiai alakját alkotta. Mi nézők ugyan megtudhatjuk Danieltől, hogy Oziriszt "bezárta egy bűvös ládába és a Nílusba dobta saját bátyja, Széth". A legenda többi része azonban nyomtalanul eltűnt, mivel ez olyan ésszerűséget és ideológiai következetességet jelentene, amit a mitológiai ismerői és követői minden bizonnyal ki nem állhatnának.

Mielőtt a mitológiát és az epizódot összehasonlítanánk, két fontos dolgot meg kell említenünk. Először is, a második évad egyik részében a "Thor Pörölyében" kiderült, hogy Heru-ur (gy.k. Hórusz) Rá és Hathor fia, nem pedig Oziriszé és Íziszé. A Hórusz név itt harcosok egy csoportját jelentette, nem pedig egyetlen személyt. Bár elképzelhető, hogy van egy másik goa'uld is Hórusz nevével, a nézőket ez összezavarná viszont a mitológiához hű maradna, hiszen több Hórusz is van.

Másodsorban, bár a sorozatban talált kanópusz edényeket, melyek Oziriszt és Ízisz tartalmazták, valóban erre a célra, belső szervek tárolására használták, nem létezett kifejezetten Ozirisz vagy Ízisz kanópusz. Az edény korábbi változatának lapos fedele volt, és egészen a Középbirodalomig nem díszítették női vagy férfi fej szobrával. Mindamellett, sosem azonosították Ozirisz vagy Ízisz kanópuszaként. Sokkal inkább az elhunyt személy fejének gondolják.

A tizennyolcadik dinasztiától ezek az edények Hórusz fiainak fejét viselték. Ők a sakál fejű Duamutef, a sólyom fejű Kebehszenuf, az ember fejű Imszet, és a majomfejű Hápi.

Az Ozirisz és Ízisz mitológiáról szólva, annak magyarázata, hogy miért helyeztek egy goa'uld szimbiótát, Ozirisz egy részét kanópusz edénybe, meg lett változtatva. Érdekes párhuzamok láthatók az epizód és a legendák között. Az edénynek és a láda is két rétege van, belülre zárva a testet. Elméletileg a kanópusz helyettesíti a ládát, melyet Széth a Nílusba dobott.

Míg a legenda nem említi, hogy a láda mágikus erejű lenne, minden bizonnyal gazdagon díszített volt. Hacsak a kanópusz edények nem tudnak úszni, le kellett volna süllyedniük a folyó aljára és ott maradni, nem pedig előbukkanni és egy templom díszeként szolgálni, hogy évszázadokkal később találjanak rá.

Az edényen található egy felirat "Száműzve a feledésbe". Ésszerűnek tűnik, hogy Széth, aki a kanópuszt csinálta, felírja rá ezt a szöveget. Így a mitológia újabb részei maradnak ki, hiszen itt találhatnánk magyarázatot arra, miért imádják Oziriszt annyi különböző templomban Egyiptom szerte, beleértve a sivatag mélyén levőket is.

Mindamellett, egy goa'uldot sztázisba helyezni ésszerűtlen cselekedet volt Széth részéről. A legenda szerint meg akarja ölni Oziriszt. De egy goa'uld számára az, hogy egy másikat a feledésbe száműzzön gazdatest nélkül, még rosszabb mint a halál - de csak ha a kígyó is tisztában van sorsával. A nézők megtudhatják hogy a kanópusz edény sztáziskamraként működött, így a kígyó nem lehetett eszméleténél. Ráadásul, nem kapunk magyarázatot rá, Ízisz miért érdemelte ki a bűntetást. A legenda szerint Széth királynőjévé és szeretőjévé kívánta tenni Íziszt.

Szomorú, hogy ez az epizód rosszakaratú istenségként ábrázolta Oziriszt. Még termékenység istenként betöltött szerepe is pontatlanul van leírva, mivel ő szimbolizálja a Nílus rendszeres áradását mely termékennyé teszi a földeket. A goa'uld Ozirisz kijelenti: "A föld folyói vértől vöröslenek majd!" Ez a mondat nem a legendára utal. Ezzel a háborút akarja bejelenteni, nem pedig a vér szimbolikusan életadó jelentését emeli ki.

Az ősi egyiptomiak elfogadták Oziriszt fáraójukként és imádták őt. Sosem tekintették a háború istenének. Érdekes módon egyáltalán nem féltek tőle, míg az Alvilág urává nem vált. Egy későbbi mondában azzal fenyegetőzött, hogy az Alvilág kegyetlen hírnökeinek csapatait a Menny ellen vezeti, és kitépeti még az őt követő istenek szívét is, hogy rákényszerítse őket, döntsék el a régóta húzódó vitát Hórusz és Széth között abban a kérdésben, hogy ki uralja a halandók birodalmát. Ennek következményeképp az Óbirodalomban az egyiptomiak ősi átkokat használtak, hogy megvédjék halottaikat Ozirisztől is, aki talán rossz szándékkal látogat el a sírba.

Összességében, az epizód fortélyos rendezése igazán csodálatos. Semmit sem sejtettünk arról, hogy Ozirisz Sarah-ba költözött, és a felismerés valódi meglepétésként ért, különösen mivel minden nyom Steven felé mutatott. De a történet gyenge volt, az egyiptológia terén végzett kutatómunka pedig katasztrofális. Bár érdekes volt végre megismerni Daniel Jackson archeológiai gyökereit, Ozirisz és Ízisz történetének ilyetén kiforgatása nevetséges. Ők természetüknél fogva jóságos istenek.

Hál'istennek, Ízisz csupán Anya-Istennőként volt meghatározva további magyarázatok és feltételezések nélkül, mielőtt megölték volna. De az indirekt sértéshez már az is elég, hogy goa'uldként ábrázolták őt. Ízisz olyan, akár a sorozatbeli Hathor. Nem kellene megváltoztatni a szerepét, különösen ha figyelembe vesszük hogy legendás alakját Szűz Máriához, egy másik anya-istennőhöz hasonlították. Mindketten jó és könyörületes alakok voltak, akik sosem jelentettek veszélyt az emberiségre.

Bár az ősi egyiptomi legendák gyakran ábrázolták Oziriszt (és Íziszt) goa'uldokéhoz hasonlatos éntudattal, felsőbbrendűnek és az emberekre veszélyesnek gondolva magát, cselekedeteit érzelmi kényszer alatt hajtotta végre. Ez a lehetőség magyarázza, miért haltak meg néhányan az emberek közül, akik látták a gyászoló Íziszt. Ozirisz és Ízisz hozzájárulása a civilizáció fejlődéséhez és a barbarizmus eltörléséhez általában véve sokkal inkább jótékony, mintsem kártékony.

A Csillagkapu mitológiájában bemutatásuk talán még érdekesebb lett volna ha bebörtönzött Tok'raként jelennek meg. Kiszabadulása után Ozirisz egy gazdatestbe költözött, hogy bosszút álljon az emberiségen. Indítéka valószínűleg az, hogy utolsó emléke megőrizte az őt és feleségét erőszakkal kanópusz edényekbe börtönző emberi lények képét. Azt azonban nem tudta, hogy azok az emberek Széth irányítása alatt álltak - akárcsak a "Seth" (Széth) című epizódban, ahol Széth követői végezték a piszkos munkát.

Míg a CSK-1 csapat meg nem győzi az ellenkezőjéről, Ozirisz dühe nem csillapodik egy másik, Ozirisz és Ízisz bizalmát élvező Tok'ra, Nephthüsz közbelépéséig. Nepththüsz elmagyarázza, mennyi minden változott bebörtönzésük óta. Ennek eredményeképp a Tok'ra új vezetőre tehetne szert, és egy anyafigurára, akik segíthetnének összegyűjteni erőiket a goa'uld elleni harchoz.

Fordította: Kendra